Địa điểm mua hàng

Địa chỉ: 7/11 đường Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0948 100086

Email #1: jejucosmetics@gmail.com

Email #2: sale@jeju.com.vn